Witamy na stronie służącej do zbierania danych na potrzeby planowania rozwoju systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Po rejestracji na stronie (przycisk poniżej), zapraszamy do uzupełnienia w formularzu elektronicznym informacji o obecnych i przyszłych potrzebach związanych z zapotrzebowaniem na gaz ziemny. – link do instrukcji

Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju Systemu Przesyłowego (KDPR) jest przygotowywany co dwa lata i wynika z art. 16 ust. 2 Ustawy Prawo Energetyczne oraz z zapisów IRiESP. Wyciąg z aktualnej wersji KDPR – link.

Plan uwzględnia poniższe obszary:

  • obecną infrastrukturę sieci przesyłowej i dystrybucyjnej;
  • kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
  • prognozę obecnego i przyszłego zapotrzebowania na usługę przesyłową gazu ziemnego;
  • rozwój biznesowy przedsiębiorstw energetycznych opartych na gazie.